Vyhledat
  • David Fogad

TZ: Fond Českého Bydlení dokončil dvě akvizice a koupil činžovní domy v Ostravě a Mělnickém Vtelnu

Fond je otevřený pro další investory, kteří cílí na výnos přes 6 % p.a.


Fond Českého Bydlení (Fond), první investiční fond na českém trhu nabízející investorům možnost investic do nájemního bydlení, dokončil dvě akvizice činžovních domů v Ostravě- Zábřehu a Mělnickém Vtelnu (v přímé spádové oblasti Mělníku). Oba domy jsou plně obsazeny nájemníky. Očekávané výnosy z nájmů jsou u ostravského činžovního domu přes 7 % p.a. a v Mělnickém Vtelnu přes 6 % p.a. Zapadají tak do strategie Fondu, který i letos cílí na výnos přes 6 % p.a. a pokusí se tak navázat na výsledky z předchozích let.


Jakub Kořínek, spoluzakladatel Fondu, říká: „Letošní situace trh nájemního bydlení v regionech výrazně neovlivnila, proto je investice do Fondu stále nejjistější investicí. Minimální investice, kterou naši investoři vkládají do Fondu je 1 milion korun. Nejedná se tedy z pohledu investic do nemovitostí o nijak závratnou sumu a investoři mohou cílit na výnos 6 % p.a. a výše.“


Trh nájemního bydlení se výrazně proměnil v Praze, ale v regionech, kde Fond Českého Bydlení má své nemovitosti, je vysoce stabilní. Zatímco v Praze je na trhu s nemovitostmi meziroční nárůst volných bytů k nájmu o 97,7 %[1] a nabídková cena za nájem za m2 klesla dle inzertních portálů v průměru o více než 10 %[2], tak v regionech jsou ceny i obsazenost téměř neměnné.


„Záměrně hledáme nové akvizice v regionech, kde je situace stabilnější než v Praze. V Praze trh nájemního bydlení musel reagovat na náhlou změnu odlivu turistů, expatů nebo osob, které opouštěly Prahu z důvodu ztráty práce. V současné době se zdá, že je situace stabilizovaná, ovšem lze předpokládat, že se částečné může v cenách a obsazenosti nájmů promítnout další vlna covidu,“ doplňuje Jakub Kořínek.


O Fondu


Fond byl založen v roce 2018. Investuje skrz své dceřiné společnosti do rezidenčních nemovitostí s nájemním výnosem alespoň 6 % p.a. (v závislosti na lokalitě a kvalitě nemovitosti). V loňském roce dosáhl zhodnocení 7,58 % a je zařazen mezi TOP realitní fondy ČR. Zakladateli Fondu jsou zkušení investoři Tomáš Novák a Jakub Kořínek a renomovaný advokát Jan Holásek. Fond identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem a lokálními ekonomickými specifiky. Vytváří efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu. Díky lokální znalosti vybraných regionů umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané oblasti včetně těch, které nejsou běžně inzerovány.

[1] https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nabidka-najemnich-bytu-v-praze-stoupla-o-98-procent/1917916 [2] https://realitymix.cz/statistika-nemovitosti/byty-pronajem-prumerna-cena-pronajmu-1m2-mesic.html

154 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2018 by Fond Českého bydlení. Proudly created from wedesign.cz

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

*Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici v sekci Ke stažení a na https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s/. Další důležité informace pro investory jsou na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s., která se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT IS spravuje 62 fondů kvalifikovaných investorů s celkovou hodnotou majetku přes 31 mld. Kč ( k 17. 3. 2020).