top of page

první český fond nájemního bydlení 

 

FOND ČESKÉHO BYDLENÍ

10,07 % p.a.
zhodnocení 7/2022 - 7/2023

practice_areas

Proč investovat do bydlení

TRVALÁ POPTÁVKA

 

Poptávka po nájemním bydlení je trvalá a do značné míry nezávislá na ekonomickém cyklu.

ZHODNOCENÍ

Vedle nájemního výnosu potenciál dalšího růstu cen bytů.

RŮST NÁJEMNÍCH VÝNOSŮ

Nájmy v České republice mají dlouhodobě růstovou tendenci.

VÝNOSOVÉ REGIONY

Stále existují velmi zajimavé výnosové regiony s nadstandardním zhodnocením.

PENĚŽNÍ AKTIVUM

 

Byty jsou snadno zpeněžitelným aktivem.

OMEZENÁ RIZIKA

 

Rizika jsou omezená a diverzifikována na velké množství bytů/nájemníků.

AKTUÁLNÍ DATA O FONDU (k 31.7.2023):

4,15 %

zhodnocení RIA * 1.1.-31.7.2023

43,8 %

zhodnocení RIA od spuštění do 31.7.2023

27,33 %

meziroční nárůst AUM**
7/2022-7/2023

385 mil. CZK

1438,4745 
CZK

AUM
hodnota RIA

412,3 mil. CZK

180

9915 m²

hodnota nemovitostního portfolia
počet jednotek v nemovitostním portfoliu
celková pronajímatelná plocha

*RIA = růstová investiční akcie

**AUM = assets under management 

Graf-AUM-2023-lay3.jpg
Data

ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Snímek obrazovky 2023-11-16 v 14.05.11.png

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investujeme do rezidenčních nemovitostí s atraktivním nájemním výnosem.

Fond identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem a lokálními ekonomickými specifiky.

Vytváříme efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu.

Lokální znalost vybraných regionů umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané oblasti včetně těch, které nejsou běžně inzerovány.

Zvýšení výnosu prostřednictvím využití rozumného rozsahu bankovního financování.

Cílový výnos 6 až 10 % ročně*

our_vision
PROČ INVESTOVAT

Cíle fondu

Cíle-fondu.png

Proč investovat s naším fondem?

Investor může kupovat nemovitosti napřímo, což nese následující problémy

Koncentrace rizika - většina individuálních investorů disponuje prostředky k nákupu malého množství nemovitostí, při výpadku jednoho nájemníka jsou dopady na celkovou ziskovost značné.

Časové nároky na správu – i u investora, který má prostředky k pořízení většího portfolia, nastává problém s efektivní správou, která se stává při větším objemu prací na plný úvazek neúnosná. Investor bývá nucen svěřit správu externí firmě, která není vysloveně vlastnicky zainteresována, což vede k suboptimálním výsledkům + vlastník nadále musí pravidelně správu kontrolovat a rozhodovat.

Potřeba odbornosti – vlastník nemovitosti se pravidelně setkává s problémy z oblasti stavební, právní, daňové + expertiza v řadě řemesel (vodo, topo, plyn, elektro a mnoho dalších) – jako „malý“ zákazník nikdy nezíská dobré ceny služeb a nevytvoří kompletní know how, zvláště v prostředí stále se měnící legislativy.

Všechny tyto nevýhody řeší investice s naším fondem

Diverzifikace rizika – při investicích do stovek až tisíců bytů je riziko rozdělené na různé regiony, příjmové kategorie a další faktory. Jednorázové individuální výpadky příjmů ovlivní celkový výnos v minimální míře.


Existující infrastruktura ke správě – zakladatelé fondu mají dlouholeté zkušenosti se správou vlastních rozsáhlých portfolií, aparát pro správu investic již existuje a je možné ho modulárně rozšiřovat.


Úspory z rozsahu – fond spravující stovky až tisíce bytů bude mít vždy lepší ceny prací, materiálu a odborných služeb, na správu většího portfolia není třeba řádově více lidí než na individuální vlastnictví bytového domu.


Dlouholetá zkušenost zakladatelů - fond má k dispozici existující know how a zkušenosti zakladatelů a jejich spolupracovníků (právníků, daňových poradců, stavebních expertů, projektových manažerů).

Informace o rizicích spojených s investováním jsou obsahem dokumentů statut fondu a KID.

Portfolio

Portfolio
  • 18 rezidenčních nemovitostí

  • 11 lokalit

  • 2 státy

  • 180 bytových a nebytových jednotek

  • 9.915 m2 pronajímatelných ploch

MAPA-ČSR-lay2.jpg
ATTORNEYS

PŘEDSTAVENÍ ZAKLADATELŮ

Ing. Tomáš Novák
Ing. Jakub Kořínek, MBA
Zhonoceni

Palackého 717/11

Praha 1, 110 00

Česká republika

e-mail: info@fondbydleni.cz

tel: +420 778 743 721

Pavlovova 3048/40

Ostrava, 700 30

Česká republika

Pokud máte dotazy či chcete znát více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Podařilo se! Zpráva přijata.

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na: https://www.codyainvest.cz/ochrana-osobnich-udaju

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., IČO: 06872778, zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23263

contact

KONTAKT

FOND ČESKÉHO BYDLENÍ

bottom of page