top of page

FOND ČESKÉHO BYDLENÍ
první český fond nájemního bydlení

8,27 % p.a.
zhodnocení za rok 2023

practice_areas

Proč investovat
do bydlení

TRVALÁ POPTÁVKA

Poptávka po nájemním bydlení je trvalá a do značné míry nezávislá na ekonomickém cyklu.

RŮST NÁJEMNÍCH VÝNOSŮ

Nájmy v České republice mají dlouhodobě růstovou tendenci.

PENĚŽNÍ AKTIVUM

 

Byty jsou snadno zpeněžitelným aktivem.

ZHODNOCENÍ

Vedle nájemního výnosu potenciál dalšího růstu cen bytů.
VÝNOSOVÉ REGIONY

Stále existují velmi zajimavé výnosové regiony s nadstandardním zhodnocením.

OMEZENÁ RIZIKA

Rizika jsou omezená a diverzifikována na velké množství bytů/nájemníků.

AKTUÁLNÍ DATA O FONDU (k 30.4.2024):

8,27 %

zhodnocení RIA *
za rok 2023

50,61 %

zhodnocení RIA od spuštění 

25 %

meziroční nárůst AUM**
12/2022-12/2023

456 mil. CZK

AUM

1506,06 CZK

hodnota RIA

498 mil. CZK

hodnota nemovitostního portfolia

401

počet investorů ve třídě RIA

192

počet jednotek v nemovitostním portfoliu

10 535 m²

celková pronajímatelná plocha

*RIA = růstová investiční akcie

**AUM = assets under management 

AUM04_edited.png
Data

ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Snímek obrazovky 2024-06-03 v 13.02_edit
Snímek obrazovky 2024-06-03 v 13.01_edit

INVESTIČNÍ STRATEGIE

REZIDENČNÍ NEMOVITOSTI
 
Investujeme do rezidenčních nemovitostí s atraktivním nájemním výnosem.

IDENTIFIKACE REGIONŮ
 
Fond identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem a lokálními ekonomickými specifiky.

EFEKTIVNÍ INFRASTRUKTURA
 
Vytváříme efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu.

ZNALOST REGIONŮ
 
Lokální znalost vybraných regionů umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané oblasti včetně těch, které nejsou běžně inzerovány.

OPTIMALIZACE FINANCOVÁNÍ
 
Zvýšení výnosu prostřednictvím využití rozumného rozsahu bankovního financování.

Cílový výnos 6 až 10 % ročně*

our_vision
PROČ INVESTOVAT

CÍLE FONDU

cíle.png

Proč investovat s naším fondem?

Investor může kupovat nemovitosti napřímo, což nese následující problémy:

KONCENTRACE RIZIKA
 
Většina individuálních investorů disponuje prostředky k nákupu malého množství nemovitostí, při výpadku jednoho nájemníka jsou dopady na celkovou ziskovost značné.

ČASOVÉ NÁROKY NA SPRÁVU

I u investora, který má prostředky k pořízení většího portfolia, nastává problém s efektivní správou, která se stává při větším objemu prací na plný úvazek neúnosná. Investor bývá nucen svěřit správu externí firmě, která není vysloveně vlastnicky zainteresována, což vede k suboptimálním výsledkům + vlastník nadále musí pravidelně správu kontrolovat a rozhodovat.

POTŘEBA ODBORNOSTI
 
Vlastník nemovitosti se pravidelně setkává s problémy z oblasti stavební, právní, daňové + expertiza v řadě řemesel (vodo, topo, plyn, elektro a mnoho dalších) – jako „malý“ zákazník nikdy nezíská dobré ceny služeb a nevytvoří kompletní know how, zvláště v prostředí stále se měnící legislativy.

Všechny tyto nevýhody řeší investice s naším fondem:
 

DIVERZIFIKACE RIZIKA

Při investicích do stovek až tisíců bytů je riziko rozdělené na různé regiony, příjmové kategorie a další faktory. Jednorázové individuální výpadky příjmů ovlivní celkový výnos v minimální míře.

INFRASTRUKTURA KE SPRÁVĚ 

Zakladatelé fondu mají dlouholeté zkušenosti se správou vlastních rozsáhlých portfolií, aparát pro správu investic již existuje a je možné ho modulárně rozšiřovat.

ÚSPORY Z ROZSAHU
 
Fond spravující stovky až tisíce bytů bude mít vždy lepší ceny prací, materiálu a odborných služeb, na správu většího portfolia není třeba řádově více lidí než na individuální vlastnictví bytového domu.

DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST ZAKLADATELŮ

Fond má k dispozici existující know how a zkušenosti zakladatelů a jejich spolupracovníků (právníků, daňových poradců, stavebních expertů, projektových manažerů).​

Informace o rizicích spojených s investováním jsou obsahem dokumentů statut fondu a KID.

Portfolio

PORTFOLIO

19 nemovitostí
11 lokalit
2 státy
192 bytových a nebytových jednotek
10.535 m2 pronajímatelných ploch

MAPA-ČSR-lay2.jpg

PŘEDSTAVENÍ TÝMU

Ing. Tomáš Novák
zakladatel

Ing. Kristýna Kučerová
Provozní ředitelka

Ing. Jakub Kořínek, MBA
zakladatel

Ing. Lucie Procházková
Obchodní ředitelka

Zhonoceni

ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH

Snímek obrazovky 2023-11-30 v 9.27.05.png
Snímek obrazovky 2023-11-30 v 9.25.51.png

Palackého 717/11

Praha 1, 110 00

Česká republika

e-mail: info@fondbydleni.cz

Pavlovova 3048/40

Ostrava, 700 30

Česká republika

Pokud máte dotazy či chcete znát více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Podařilo se! Zpráva přijata.

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na: https://www.codyainvest.cz/ochrana-osobnich-udaju

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., IČO: 06872778, zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23263

contact

KONTAKT

FOND ČESKÉHO BYDLENÍ

bottom of page