první český fond nájemního bydlení 

 

FOND ČESKÉHO BYDLENÍ

6,40 % p.a.

zhodnocení za rok 2020

 

Proč investovat do bydlení

TRVALÁ POPTÁVKA

 

Poptávka po nájemním bydlení je trvalá a do značné míry nezávislá na ekonomickém cyklu.

ZHODNOCENÍ

Vedle nájemního výnosu potenciál dalšího růstu cen bytů.

RŮST NÁJEMNÍCH VÝNOSŮ

Nájmy v České republice mají dlouhodobě růstovou tendenci.

VÝNOSOVÉ REGIONY

Stále existují velmi zajimavé výnosové regiony s nadstandardním zhodnocením.

PENĚŽNÍ AKTIVUM

 

Byty jsou snadno zpeněžitelným aktivem.

OMEZENÁ RIZIKA

 

Rizika jsou omezená a diverzifikována na velké množství bytů/nájemníků.

AKTUÁLNÍ DATA O FONDU:

6,40 %

zhodnocení RIA * za 2020

16,85 %

zhodnocení RIA od spuštění do 31.12.2020

49,76 %

meziroční nárůst NAV**
12/2019-12/2020

160 mil. CZK

hodnota nemovitostního portfolia k 17.8.2021

121

počet jednotek v nemovitostním portfoliu

6239 m²

celková pronajímatelná plocha

*RIA = růstová investiční akcie

**NAV = net asset value/čisté obchodní jmění 

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Investujeme do rezidenčních nemovitostí s nájemním výnosem alespoň 6 % (v závislosti na lokalitě a kvalitě nemovitosti).

Fond identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem a lokálními ekonomickými specifiky.

Vytváříme efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr nájemného a průběžnou údržbu.

Lokální znalost vybraných regionů umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané oblasti včetně těch, které nejsou běžně inzerovány.

Zvýšení výnosu prostřednictvím využití rozumného rozsahu bankovního financování.

Cílový výnos 6 až 10 % ročně*

 
 

Cíle fondu

Cíle-fondu.png

Proč investovat s naším fondem?

Investor může kupovat nemovitosti napřímo, což nese následující problémy

Koncentrace rizika - většina individuálních investorů disponuje prostředky k nákupu malého množství nemovitostí, při výpadku jednoho nájemníka jsou dopady na celkovou ziskovost značné.

Časové nároky na správu – i u investora, který má prostředky k pořízení většího portfolia, nastává problém s efektivní správou, která se stává při větším objemu prací na plný úvazek neúnosná. Investor bývá nucen svěřit správu externí firmě, která není vysloveně vlastnicky zainteresována, což vede k suboptimálním výsledkům + vlastník nadále musí pravidelně správu kontrolovat a rozhodovat.

Potřeba odbornosti – vlastník nemovitosti se pravidelně setkává s problémy z oblasti stavební, právní, daňové + expertiza v řadě řemesel (vodo, topo, plyn, elektro a mnoho dalších) – jako „malý“ zákazník nikdy nezíská dobré ceny služeb a nevytvoří kompletní know how, zvláště v prostředí stále se měnící legislativy.

Všechny tyto nevýhody řeší investice s naším fondem

Diverzifikace rizika – při investicích do stovek až tisíců bytů je riziko rozdělené na různé regiony, příjmové kategorie a další faktory. Jednorázové individuální výpadky příjmů ovlivní celkový výnos v minimální míře.


Existující infrastruktura ke správě – zakladatelé fondu mají dlouholeté zkušenosti se správou vlastních rozsáhlých portfolií, aparát pro správu investic již existuje a je možné ho modulárně rozšiřovat.


Úspory z rozsahu – fond spravující stovky až tisíce bytů bude mít vždy lepší ceny prací, materiálu a odborných služeb, na správu většího portfolia není třeba řádově více lidí než na individuální vlastnictví bytového domu.


Dlouholetá zkušenost zakladatelů - fond má k dispozici existující know how a zkušenosti zakladatelů a jejich spolupracovníků (právníků, daňových poradců, stavebních expertů, projektových manažerů).

Informace o rizicích spojených s investováním jsou obsahem dokumentů statut fondu a KID.

Portfolio

 
  • 10 činžovních domů (4 krajské města, 2 okresní města, 1 obec)

  • 121 bytových a nebytových jednotek

  • 94 % obsazenost

  • 7 % p.a. průměrný net yield*

  • 13,01 % p.a. průměrné ROE** (s bankovním financováním)

  • 32 % LTV*** (bankovní úvěry)

*Net yield = čístý výnos nemovitosti

**ROE (return on equity) = návratnost na investované prostředky fondu

***LTV (loan to value) = celkový objem úvěrů ve vztahu k hodnotě nemovitostního portfolia  

Mapa.png
 

PŘEDSTAVENÍ ZAKLADATELŮ

Ing. Tomáš Novák
ZAKLADATEL
Ing. Jakub Kořínek, MBA
ZAKLADATEL
JUDr. Jan Holásek, LL.M.
ZAKLADATEL
graf-vývoje-hodnoty-akcie.png

ZHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

 

KONTAKT

FOND ČESKÉHO BYDLENÍ

Mgr. Bc. David Fogad, MBA

Palackého 717/11

Praha 1, 110 00

Česká republika

e-mail: david.fogad@fondbydleni.cz

tel: +420 778 743 721

Pavlovova 3048/40

Ostrava, 700 30

Česká republika

Pokud máte dotazy či chcete znát více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Podařilo se! Zpráva přijata.

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., IČO: 06872778, zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23263

Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na: https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/