Ing. Tomáš Novák

Ekonom, investor a odborník na investice v oblasti nemovitostí, developmentu a stavebnictví. Absolvent vysoké školy ekonomické. Účastnil se řady zahraničních pobytů a stáží v USA. Na Harvardské univerzitě vystudoval program Real estate management. Zakladatel a majitel investiční a realitní skupiny TNI group, která působí v ČR a na Floridě v USA. Aktiva skupiny převyšují 500 mil. Kč. Během své dlouholeté praxe realizoval projekty v oblasti real estate a developmentu ve výši přesahující 3 mld. Kč.

Ing. Jakub Kořínek, MBA

Zkušený investiční profesionál se šestnáctiletou praxí v největších investičních skupinách KKCG a Penta Investments. Od roku 2013 samostatně podniká v oblasti investic do rezidenčního bydlení a řídí vlastní portfolio v řádu stovek bytů a rodinných domů v celé ČR. Absolvent vysoké školy ekonomické v Praze a postgraduálního studia na Sheffield Hallam University v Anglii. V roce 2002 složil makléřské zkoušky pro správu klientských portfolií. Vystudoval program Real estate management na Harvardské univerzitě v USA. Za svou kariéru zrealizoval investice v objemu okolo 1 mld. euro v ČR, Německu a Polsku.

 

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

Právník a advokát se zaměřením na nemovitosti, stavebnictví a nemovitostní financování. Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a postgraduálního studia na New York University, School of Law. Spoluzakladatel české advokátní kanceláře Havel, Holásek a Partners (2001-2014). Investor a partner středoevropského fondu průmyslových nemovitostí Accolade s objemem obhospořadovaných aktiv přes 150 mil. EUR a elektronické nemovitostní investiční platformy UPVEST. 

 

© 2018 by Fond Českého bydlení. Proudly created from wedesign.cz

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

*Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici v sekci Ke stažení a na https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s/. Další důležité informace pro investory jsou na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s., která se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT IS spravuje 62 fondů kvalifikovaných investorů s celkovou hodnotou majetku přes 31 mld. Kč ( k 17. 3. 2020).