Správce fondu

Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s. specializující se na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V posledních třech letech se stal AVANT nejdynamičtěji rostoucí investiční společností v České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů vůbec. AVANT spravuje 62 fondů s celkovou hodnotou majetku přes 31 mld. Kč (k 17.3.2020). Své postavení na trhu získal AVANT především svým osobním klientským přístupem, zkušenostmi, flexibilitou a kvalitou poskytovaných služeb. Spravované fondy investují do komerčních nemovitostí, bytových projektů, zemědělské půdy, pohledávek, uměleckých děl a majetkových účastí v začínajících projektech či v existujících firmách, kterým pomáhá v dalším rozvoji.

Kontakt

ROHAN BUSINESS CENTRE

Filip Trpák, ředitel správy majetku

Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B)

186 00 Praha 8

 

Telefon: +420 774 989 667

E-mail: trpak@avantfunds.cz