Nájemní bydlení v České republice

Podíl bydlení v nájmu se v ČR stabilně drží na úrovni 22,4%. Jsou však dány makroekonomické předpoklady pro růst tohoto podílu v budoucnu. Postupně klesající dostupnost vlastního bydlení, zejména ve větších městech pro průměrné a podprůměrné příjmové skupiny vytváří zvyžující poptávku. Zejména preference mladé generace k flexibilně sdílené ekonomice, upředňostňuje nájemní bydlení. Grafy poukazují jistou konvengerci ke stavu k ostatním zemím v EU.

Cenový vývoj nemovitostí v České republice

Graf ukazuje na vývoj cen bytů v rozmezí roků 2005-2017. Zatímco celá ČR vč. Prahy oproti roku 2010 vzrostla téměr o 35%, ČR bez Prahy zaznamenala nárůst o ca. 15%., kdy teprve v loňském roce dosáhla cenová úroveň stavu před krizí. Tento fakt ilustruje odlišnou dynamiku Prahy a zbytku ČR, kdy vývoj trhu v zásadě pouze korigoval krizový pokles a dále se vyvíjel v souladu s výkonem české ekonomiky. Vývoj v Praze oproti tomu vykazuje znaky ,,přestřelujícího" trhu. Regiony tak představují konzervativní možnost v oblasti, kdy prostor pro růst ceny jestě nebyl vyčerpán, a naopak případný pokles cen při možném budoucím poklesu by neměl být dramatický.

Jak investovat a zajistění Vaší investice

První Český fond nájemního bydlení je právní formou akciová společnost s proměnlivým základním kapitálem (SICAV), uznaná ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU a obhospodařovaná významnou společností AVANT. Prověřený zprostředkovatel investic od zakladatelů je společnost Grandberg & Partners. Depozitář zajišťuje Československá obchodní banka, a.s. 

Investiční příklad

Minimální investiční vstup je od 1.000.000 Kč na tříleté období. Doporučujeme však pětileté období, kde pro investora začíná být i při minimálním vstupu zajímavý i úrok z úroku výnosů z let přechozího zhodnocení. 

V investičním příkladu počítáme minimální investiční období a minimální výnos 6%, který je garantovaný.

5.000.000,- Kč x 6% p.a. = 5.300.000 Kč

vstupní investice
min. výnos ročně
částka za rok

5.300.000,- Kč x 3 roky x 2 zhodnocení = 5.955.080 Kč

částka za 1 rok
min. doba investice
dvouleté zhodnocení x úrok z výnosu
celková částka po ukončení investice
Čistý zisk z investice z příkladu v časových horizontech

955.080,- Kč / 3 roky

318.360,- Kč / za rok

26.530,- Kč / měsíčně

nebo využíjte investiční kalkulačku pro celkový přehled dle vašich potřeb

Chcete si domluvit schůzku s více informacemi a  investovat do fondu?

Napište nám. 

© 2018 by Fond Českého bydlení. Proudly created from wedesign.cz

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

*Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici v sekci Ke stažení a na https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s/. Další důležité informace pro investory jsou na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s., která se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT IS spravuje 62 fondů kvalifikovaných investorů s celkovou hodnotou majetku přes 31 mld. Kč ( k 17. 3. 2020).