© 2018 by Fond Českého bydlení. Proudly created from wedesign.cz

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

*Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici v sekci Ke stažení a na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. Další důležité informace pro investory jsou na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s. specializující se na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT spravuje 74 fondů s celkovou hodnotou majetku přes 38 mld. Kč 
(k 25. 3. 2019). 

Napsali o nás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hypoindex.cz/clanky/jakub-korinek-budeme-investovat-do-najemniho-bydleni-v-regionech/

https://www.investujeme.cz/clanky/jakub-korinek-investicemi-do-najemniho-bydleni-cilime-vynos-6-az-10/

https://www.e15.cz/ceny-bytu/v-cesku-zacina-fungovat-prvni-fond-investujici-do-najmu-1348281

 

https://archiv.ihned.cz/c1-66178860-startuje-novy-fond-zamereny-na-investice-do-najemnich-bytovych-domu-chce-nakoupit-nemovitosti-za-miliardu

 

https://www.euro.cz/byznys/v-cesku-startuje-prvni-fond-investujici-do-najmu-chce-koupit-nemovitosti-za-miliardu-1411112

 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/550621/v-cesku-se-rozjizdi-prvni-investicni-fond-vydelavajici-jen-na-najmech.html

 

http://www.bulvar.cz/v-cesku-se-rozjizdi-prvni-investicni-fond-vydelavajici-jen-na-najmech

 

https://www.hypoindex.cz/kratke-zpravy/najemni-bydleni-ma-prvni-fond-v-cesku/

 

https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/prvni-fond-najemniho-bydleni-v-cr-zahajil-svoji-cinnost-a-nabizi-zajimave-zhodnoceni/

 

http://www.casopisczechindustry.cz/products/prvni-fond-najemniho-bydleni-v-cr-zahajil-svoji-cinnost-a-nabizi-zajimave-zhodnoceni/

https://www.stavebniserver.com/zpravodajstvi/hn-v-cesku-zacina-fungovat-prvni-fond-investujici-do-najmu/
 

https://www.info.cz/byznys/v-cr-funguje-prvni-fond-investujici-do-najmu-zameruje-se-na-regiony-32925.html
 

http://nezpravy.cz/?p=25948709

 

https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/v-cesku-zacina-fungovat-prvni-fond-investujici-do-najmu_486154.html