Vyhledat
  • David Fogad

Ceny bytů v regionech a koronavirus. Nastalo období slev?

Krize přináší příležitosti. Toto oblíbené (a již poněkud zprofanované) rčení zná snad každý investor a nejeden se ním i skutečně řídí. Je proto pochopitelné, že většina investorů s napětím sleduje vývoj kolem koronavirové pandemie a analyzuje její dopady. Mnoho z nich je přesvědčeno, že právě zde číhá zrovna ta jejich vysněná příležitost, a že ji za žádnou cenu nesmí propásnout.


Není tomu jinak ani na realitním trhu. Neuběhne snad den bez toho, aby noviny a online portály nepsaly o všemožných predikcích a scénářích vývoje. Ve svém dnešním článku jsem zvolil jinou cestu. Detailněji se podíváme na dostupná data z uskutečněných transakcí. Nepůjde tedy o analýzu cen nabídkových (ty můžou být teoreticky neomezeně vysoké nebo nízké), ale skutečných cen prodejních.


Společnost Reas pracuje s údaji z Katastru nemovitostí a v agregované podobě zveřejňuje na svých stránkách informace o vývoji cen bytů, počtu prodaných bytů, jejich celkové hodnotě nebo dokonce i rozdíly mezi inzerovanou a prodejní cenou (celorepublikový průměr je až 35 %). Tato veřejně přístupná data jsem zpracoval do přehledné tabulky, v rámci které si ukážeme, jak se vyvíjely ceny bytů ve vybraných okresech:


Jak je z tabulky patrné, na meziroční bázi (mezi dubnem 2019 a dubnem 2020) rostly ceny bytů všude, lišilo se pouze tempo. Hned tři z celkem 13 vybraných okresů dokonce překonaly dvoucifernou hranici (Ústí nad Labem 15,3 % , Pardubice 12,01 % a České Budějovice 11,46 %). Konzervativnější vývoj naopak nastal na Olomoucku (4,11 %) nebo v Brně (4,62 %).


Průměrný růst cen na úrovni 7,57 % sice překonal růst průměrné mzdy (4,72 % mezi Q1/2019 a Q1/2020), ale s ohledem na předchozí cenový vývoj se nejedná o extrém. Růst cen na meziroční bázi asi překvapí málokoho, v tuto chvíli je pro nás zajímavější pohled na vývoj na meziměsíční bázi.


První vládní opatření byla v souvislosti s koronavirem vydaná v polovině března. Jak je obecně známo, realitní trh reaguje na výkyvy v ekonomice (nebo v poptávce obecně) se zpožděním. Je proto otázka, do jaké míry lze výkyvy v cenách na meziměsíční bázi přisuzovat právě koronaviru. Do hry vstupují i tradiční sezónní vlivy a jak je patrné z tabulky, zaznamenané výkyvy byly zatím vesměs malé až zanedbatelné.


Vodítkem pro posouzení dopadů pandemie může být zatím pouze měsíc duben, jelikož se jednalo o první měsíc, v rámci kterého byly dopady vládních opatření cítit naplno. Oproti březnu došlo k mírnému poklesu cen v šesti okresech, ve stejném počtu okresů došlo k mírnému růstu a průměrný rozdíl je tedy kladný (0,23 %). Data z Ústí nad Labem za měsíc duben nebyly k dnešnímu dni zveřejněny. Pravděpodobně i zde nastal spíše mírný růst.


Vývoj průměrných hodnot rozdílů mezi jednotlivými měsíci (únor/leden, březen/únor, duben/březen) naznačuje postupné zpomalování růstu cen (z 0,94 % v únoru na 0,23 % v dubnu). Nelze však zatím s jistotou říct, že trend bude dále pokračovat a že skutečně dojde k plošnému poklesu cen. Realističtějším scénářem je spíše krátkodobá stagnace následovaná obnovením růstu cen na podzim letošního roku.

41 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2018 by Fond Českého bydlení. Proudly created from wedesign.cz

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

*Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici v sekci Ke stažení a na https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s/. Další důležité informace pro investory jsou na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s., která se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT IS spravuje 62 fondů kvalifikovaných investorů s celkovou hodnotou majetku přes 31 mld. Kč ( k 17. 3. 2020).