Vyhledat
  • David Fogad

Dluh jako nástroj výnosu v obchodních korporacích a investičních fondech

Abstrakt:


Příspěvek se zabývá problematikou dluhu v prostředí obchodních korporací a investičních fondů. Kromě historického kontextu se v teoretické rovině věnuje také ekonomickým a právním aspektům dluhové problematiky, jednotlivým typům dluhových instrumentů a postavením bank. V praktické části jsou analyzovány celkem čtyři scénáře, v rámci kterých obchodní korporace a investiční fondy hledají nejlepší variantu financování realizace svého záměru. Každá z variant je zpracována formou přehledného modelu financování a doplněná o komentář se závěry.


Klíčová slova:


dluh; dluhové instrumenty; úvěr; obchodní korporace; investiční fondy; výnos; peníze


Příspěvek byl prezentován v rámci Konference COFOLA 2019 a následně publikován ve sborníku. Celý sborník ke stažení ZDE.


Celý příspěvek od str. 48 zde: http://cofola.law.muni.cz/dokumenty/50373

6 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2018 by Fond Českého bydlení. Proudly created from wedesign.cz

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

*Společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici v sekci Ke stažení a na https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s/. Další důležité informace pro investory jsou na https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Správcem fondu je AVANT investiční společnost, a.s., která se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. AVANT IS spravuje 62 fondů kvalifikovaných investorů s celkovou hodnotou majetku přes 31 mld. Kč ( k 17. 3. 2020).